Variable Model 1 Model 2 Model 3
Age(11) 2.62e-137*** 5.05e-135*** 1.23e-134***
Gender(2) 0.60 n.a. n.a
Ethnicity (2) 5.78e-122*** 4.33e-120*** 9.15e-120***
Household size(5) 3.08e-27*** n.a. 1.38e-26***
Urbanisation (5) 4.47e-8*** 7.93e-13*** n.a.
Police district(25) 3.48e-3** n.a. n.a.
Ethnicity x household size n.a. n.a. 3.36e-6***
Age x household size n.a. n.a. 1.68e-4***
Age x ethnicity n.a. 7.60e-4*** 2.15e-3**
Urbanisation x age n.a. 2.79e-3** n.a.
Urbanisation x ethnicity n.a. 1.0 n.a.