AOR† (95% CI) p
Web response in 2014 (vs. paper response) 1.4 (1.1 – 1.8)*
Condition (C) (vs. MTF)
C1 [Mail Push] 0.9 (0.7 – 1.1)
C2 [Web Push] 0.8 (0.6 – 1.1)
C3 [Web Push+Email] 0.9 (0.6 – 1.2)
Form (vs. Form 1)
Form 2 1.1 (0.9 – 1.4)
Form 6 1.1 (0.9 – 1.5)
Senior Class Year 2013 (vs. 2012) 0.9 (0.8 – 1.1)
Male 0.9 (0.7 – 1.1)
Race/Ethnicity (vs. White)
Black 0.5 (0.4 – 0.7)***
Hispanic 0.8 (0.6 – 1.1)
Other 0.7 (0.5 – 0.9)**
Parent(s) College Education (vs. Less) 1.1 (0.9 – 1.4)
Definite 4-Year College Plans (vs. Less) 1.5 (1.2 – 1.8)***
Living in urban area (vs. Rural) 1.2 (0.9 – 1.5)
Lifetime Substance Use (Age 18)
Alcohol use (vs. no use) 0.9 (0.8 – 1.2)
Cigarette use (vs. no use) 0.9 (0.7 - 1.2)
Marijuana use (vs. no use) 0.8 (0.7 – 1.1)
Other illicit drug use (vs. no use) 0.7 (0.5 – 0.8)***
Used n 2,639
Total N 2,963